Treasurer | AO/IB specialist

Persoonlijke gegevens

Tot 2014 heb ik bij meerdere werkgevers voornamelijk AO/IC gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd. Meest relevant waren mijn werkzaamheden bij de werkgevers KPN, de RET en Vestia. Bij KPN had ik gedurende de periode 1999–2008 de rol van controller mid-office van afdeling Treasury. Deze afdeling fungeerde als een in-house bank van KPN. De nadruk in deze functie lag op het op orde hebben van governance-protocollen als systeemautorisaties en tekenbevoegdheden.

Daarnaast hield ik toezicht op de juiste werking van treasury-werkprocessen en treasury-mutaties. Deze werkprocessen (ook in SOX-format) en mutaties werden door mij dagelijks gemonitord en werden dagelijks en maandelijks zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd aan het management. Bij vervoersbedrijf RET heb ik als treasurer gedurende de periode 2008-2009 alle op een treasury afdeling voortkomende werkzaamheden verricht inclusief het opleveren van een treasury jaarplan. Daarnaast had ik een bijdrage aan het project ‘financiering & aanschaf nieuw materieel’. Bij woningcorporatie Vestia had ik gedurende de periode 2012-2013 de opdracht om de AO/IC van het door Vestia overgenomen dochterbedrijf Stadswonen in lijn te brengen met de AO/IC van Vesta.

Vanaf 2014 ben ik als freelancer audit- en controle werkzaamheden gaan verrichten bij verzekeraars en zorgaanbieders. Bij de verzekeraars CZ en Achmea betroffen dit controlewerkzaamheden op DBC-declaraties van GGZ-zorgaanbieders. Bij de zorgaanbieders GGMD Gouda, het GGZ WNB en Pameijer waren dit controlewerkzaamheden op voornamelijk levering van zorg, de juistheid van jaarcijfers en door overheden verstrekte subsidies. Deze audits werden door mij uitgevoerd ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole en door mij afgestemd met de accountant.

Mijn kenmerkende competenties zijn analytisch, nauwgezet, sociaal, flexibel, integer en gecommitteerd zijn aan de mij toevertrouwde werkzaamheden.

06 juni 2018
€ 56-70 per uur
24-40 uren per week
Treasurer AO/IB specialist Operational auditor

Kennis & Vaardigheden

Excel Hyperion Oracle SAP
Bouw & vastgoed Logistiek / transport Olie, gas & energie Overige non-profit Telecommunicatie Verzekeringswezen Volkshuisvesting Zorg & welzijn
AO/IB specialisme Consolidatie Financial audit Financial control Forecasting Governance Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Operational audit Planning & control Project control Risk & compliance Treasury
Nog niet ingevuld
Nederlands Engels Duits Frans

Relevante werkervaring

Controlemedewerker rechtmatigheid

ViVa! Zorggroep in Velsen
november 2017 tot april 2018

Taken en verantwoordelijkheden

Controle op rechtmatigheid van declaraties op WLZ-, WMO-, en ZVW ouderenzorg ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole betreffende 2017. 

Dit ter vervanging van de medewerker AO/IC agv zwangerschapsverlof. 

Werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van rechtmatigheid van gedeclareerde zorg zoals controle van bewonerslijsten van zorglocaties, controle urenregistratie medewerkers, controle van door gemeenten afgegeven indicaties, controle op aanwezigheid van zorgplannen en ondersteuningsplannen. Genoemde controles vonden plaats op DBC producten, op intramurale zorg, extramurale zorg en op de WMO-zorgproducten Begeleiding, Beschermd Wonen, Dagbehandeling en Hulp in de huishouding.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u ingelogd te zijn.
Direct inloggen