FAQ

Op deze pagina verzamelen wij de meest gestelde vragen. Deze zijn onderverdeeld in algemene vragen en vragen specifiek voor kandidaten of opdrachtgevers.

FAQ algemeen

24Financials.nl is een online platform waar vraag en aanbod (opdrachtgever en interim financial) samen komen.
Onze klanten (vraagzijde) bestaan uit directe opdrachtgevers (eindklanten) en bemiddelingsbureaus.
Onze kandidaten (aanbodzijde) bestaat uit Freelance Financials die beschikbaar zijn voor interim-opdrachten.

Wilt u meer weten over ons concept? Neem contact met ons op of lees verder in andere FAQ's.

Op 24Financials.nl treft u uitlsuitend zzp'ers met een achtergrond in Finance, Control & Audit aan.

Er worden uitsluitend interim opdrachten in Finance  & Control gepubliceerd.

Wij verwijzen u graag naar de pagina Bedrijfsaccount voor opdrachtgevers en

LidmaatschapProfessionals voor Financials.nl.


FAQ voor professionals

De opdrachtgever plaatst een vacature en is degene die op de hoogte is van alle ins & outs van een opdracht. 

24Financials.nl is een online platform waar zzp'ers in Finance, Control en Audit en vacaturehouders in hetzelfde vakgebied elkaar vinden. Het platform is in principe zelfwerkend; 24Financials.nl faciliteert de match in de meeste gevallen zonder op de hoogte te zijn van alle exacte details van een vacature.

De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging minimaal één maand voor het verlopen van het abonnement.

Dit kan schriftelijk, minimaal één maand voor het verlopen van het abonnement.

Dan wordt uw registratie ongedaan gemaakt zonder restitutie van al betaalde of nog verschuldigde bedragen.

Dan verwijdert 24Financials.nl binnen een redelijke termijn alle content van u als gebruiker.

24financials.nl heeft het recht een prijsaanpassing door te voeren. Wanneer dit een prijsverhoging betreft wordt u daar ruim vantevoren over geinformeerd.

Dan loopt de eerder gesloten overeenkomst nog twaalf maanden, tegen dezelfde condities, door.

Ja, wanneer de zzp'er handelt in conflict met de algemene voorwaarden van 24Financials.nl. 

Nee, de zzp'er wordt aangemerkt als een bedrijf en kan zich dus niet beroepen op consumentenrecht. 

Nee, overeenkomsten worden aangegaan voor 12 maanden. Pas daarna kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Nee, de gemaakte afspraak loopt door gedurende de opdracht. Pas daarna bij een nieuwe opdracht wordt de € 2,- excl. BTW per uur in rekening gebracht. 

Bij deze abonnementsvorm ontvang je na activering van het profiel een factuur voor het bedrag ineens.

Het maandbedrag staat op de site vermeld, om te laten zien, wat de kosten per maand zijn.

De opdrachtgever heeft de opdracht nog niet gesloten, omdat de gesprekken dan nog niet zijn afgerond.

Op basis van een door jou aangeleverde urenstaat, maandelijks en ondertekend door de opdrachtgever, wordt door ons een factuur opgemaakt.

Een actuele datum is van groot belang, daarmee komt u beter onder de aandacht van opdrachtgevers en intermediairs.

Het voorkomt teleurstelling bij de opdrachtgever, mocht hij/zij u willen uitnodigen.

U bent het niet verplicht, maar het maakt uw profiel wel persoonlijker voor de geïnteresseerde opdrachtgever. 

Het systeem is zodanig ontwikkeld, dat een opdrachtgever criteria invoert, op basis waarvan het systeem gaat zoeken.
Vandaar dat deze gegevens moeten ingevoerd worden.

FAQ voor opdrachtgevers/intermediairs

24Financials.nl is een online platform waar vacaturehouders in Finance, Control & Audit en zzp'ers in hetzelfde vakgebied elkaar vinden. Het platform is in principe zelfwerkend; in de meeste gevallen komt de match tot stand zonder tussenkomst van 24Financials.nl.

Zonder account kun je al direct interim finance professionals zoeken en selecteren. Om kandidaten te kunnen benaderen en/of interim-aanvragen uit te zetten, is wel een account vereist.
U kunt hier direct registreren voor 24FInancials.nl.

Zonder account kunt u zich laten informeren over de werking van ons platform én door middel van onze zoekfilters kunt u een eerste selectie maken uit ons netwerk van interim financials.

Voor eindklanten bieden we een 'No cure, no pay'-model aan. Dit houdt in dat er pas kosten in rekening worden gebracht als er een match is met één van de kandidaten via het platform. De succesfee bedraagt standaard €750,00 ex. Btw. (*eventuele aanbiedingen laten we hier buiten beschouwing).

Voor organisaties met structurele en/of regelmatige inhuur van interim financials, bieden we ook abonnementsvormen aan. Voor meer informatie hierover, kunt u het beste contact opnemen met onze support-afdeling.

24Financials.nl opereert volledig onafhankelijk en er zijn dan ook geen contractuele verplichtingen aan 24Financials.nl in de vorm van een bemiddelingscontract, urenstaten en /of aansprakelijkheden.
Uitzondering hierop is het tijdig voldoen van de factuur van het 'No cure, no pay'-bedrag bij een plaatsing of van het abonnement op 24Financials.nl of een financiële verplichting van andere aard.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze Algemene Voorwaarden. Voor het inzien van deze Algemene voorwaarden, klik hier.