Interim opdracht: Business controller gezocht

Business controller - Projectcontroller

Den Haag
Semi-overheid
Open
40 uur
01 september 2018
7 maanden
17 juli 2018

Functie omschrijving

Het Ministerie van Financiën is op zoek naar een tactisch interim business controller voor de eenheid O&P.
De eenheid O&P zoekt een Business controller die op tactisch en strategisch niveau kan adviseren op een kader voor O&P control, en dit kan helpen te implementeren. Deze opdracht bevat een traject binnen het kerndepartement van Financiën (circa 2000 medewerkers) en een ministeriebreed traject (circa 30.000 medewerkers). Het Kerndepartement is bezig O&P control door te ontwikkelen en aan te sluiten bij de generieke P&C cyclus/organisatieontwikkelingen.

Daarnaast draagt de Eenheid O&P bij als systeemverantwoordelijke (aanvullend op de directie HDFEZ) aan het organiseren van ministeriebrede O&P control, inclusief de Belastingdienst.

Binnen het team is kennis over de bestuurlijke omgeving, de ontwikkelingen binnen eenheid O&P en de organisatiedoelen aanwezig. De behoefte aan ervaring en kennis ligt verzwaard op kennis van de P&C cyclus in generieke zin, en het opleveren van deelresultaten in de aansluiting van O&P op deze cyclus. Onderdeel daarvan is verbetering datakwaliteit, vormgeving van sturingsinformatie en vertaling naar eerstelijnsadviseurs om deze door-ontwikkeling te kunnen realiseren.


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.