Interim opdracht: Business controller gezocht

Business controller

Utrecht
Overheden
€ 85 tot € 95
32 uur
18 januari 2016
3 maanden
16 januari 2016

Functie omschrijving

Context van de functie: Business Control refereert aan het geheel van activiteiten met betrekking tot het proactief verschaffen van inzicht en advies in de financiële- en niet-financiële prestaties ter ondersteuning van besluitvorming door het management met als doel het verbeteren van de prestaties van de business. De planning en control cyclus is hierin sturend. De Senior business controller ondersteunt de Manager Planning & Control NSR Operations in brede zin. Hij/zij fungeert als business partner voor het Management Team van een of meerdere afdelingen binnen NSR Operations. De Senior business controller voorziet de business gevraagd en ongevraagd van advies en is tevens eindverantwoordelijk voor het businessplan-, budget- en prognoseproces.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.