Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur - Financial controller

Cuijk (20122590)
Overheden
Open
36 uur
19 juni 2018
4 maanden
28 mei 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122590 Tijdelijke inhuur

                

Voor een Omgevingsdienst zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur.


Omschrijving Opdrachtgever:

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord. De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verricht de ODBN ook vele verzoektaken. De genoemde deelnemers zijn niet alleen eigenaar, maar ook opdrachtgever en toezichthouder. De ODBN is een Gemeenschappelijke Regeling en geeft vanuit 2 locaties, Cuijk en ’s-Hertogenbosch, invulling aan de uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bij de ODBN werken bijna 200 mensen (175 fte).


Omschrijving Opdracht:

Wij zoeken een kandidaat met overheidservaring voor de (tijdelijke) opdracht van "Financieel Adviseur". In de rol van Financieel Adviseur adviseer en ondersteun je het lijnmanagement bij de uitvoering en implementatie van P&C instrumenten en vraagstukken en processen. Je bewaakt en bevordert dan ook de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten op meerdere financiële gebieden. Je ontwikkelt daarnaast beleid en beheersinstrumenten. Tot slot toets je voorstellen op rechtmatigheid en doelmatigheid en verstrek je hierover financiële informatie.


Gewenst Profiel:

Wij zoeken een kandidaat met een hands-on mentaliteit, die affiniteit heeft met IT en te omschrijven valt als stressbestendig en resultaatgericht.


Toelichting op rooster:

Minimaal 32 uur tot maximaal 36 uur per week


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Cuijk

Startdatum: 19-06-2018

Duur: 31-10-2018

Optie op verlenging: 2 x 2 maanden

Inzet: 36 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 28-05-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: 04-06-2018 tussen 9:00 uur en 12:00 uur


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.