Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur - Manager finance & control

Utrecht (20122635)
Overheden
Open
36 uur
10 juni 2018
3 maanden
30 mei 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122635 Tijdelijke inhuur

                

Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur / Teamcontroller.


Omschrijving Opdrachtgever:

Bij de gemeente zijn zo’n 250 mensen in dienst. Zij werken in het gemeentehuis, in de buitendienst en bij diverse (sport)accommodaties. De organisatie kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We streven ernaar om zoveel mogelijk te handelen vanuit het perspectief van de burger. De organisatie is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de producten en de dienstverlening. Ook draagt zij zorg voor een open en interactieve relatie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en informeel. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de directie en is onderverdeeld in de eenheden Inwonerplein en Gebieden. De eenheid gebieden wordt onderverdeeld in drie gebiedsteams en team  Sociaal Domein. De drie gebiedsteams zijn team De Bilt, team Bilthoven en team Groene Kernen.


Omschrijving Opdracht:

Wij zijn op zoek naar een ervaren financieel adviseur/ teamcontroller die zowel voor team Sociaal Domein als voor gebiedsteam De Bilt zal worden ingezet. Iemand die flexibel denkt, een adviseur met brede interesse en ervaring, die de gemeentelijke financiële processen kent en begrijpt. Als Financieel adviseur ondersteun je collega’s, management en bestuur bij financieel-economische vraagstukken. Je vormt een vakgroep met je  collega teamcontrollers/financieel adviseurs van de andere teams, waarin je kunt overleggen en sparren. Je bent het eerste aanspreekpunt voor budgethouders binnen jouw teams en je monitort de realisatie. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor de collega’s van financieel beleid van het (centrale) team Advies. Je bent mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van P&C producten, daarbij vervul je voor jouw teams een trekkersrol. Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent niet vies van financieel-technische werkzaamheden. Advisering op het terrein van BTW, VpB en (kostendekkendheid van) Leges kan ook tot je takenpakket behoren.


Plaats in de organisatie:

Je zult worden ondergebracht bij team Sociaal Domein, daarnaast zal je een deel van je tijd worden ingezet voor team De Bilt. De mogelijkheid tot verlenging is niet uitgesloten.


Gewenst Profiel:

Wij zijn op zoek naar een ervaren teamcontroller/financieel adviseur voor 36 uur. Je wordt ingezet in team Sociaal Domein en in team De Bilt. We zijn op zoek naar een flexibel denkende adviseur met brede interesse, die de nodige financiële (gemeente) ervaring heeft. Bij voorkeur een adviseur die is begonnen op de werkvloer en is doorgegroeid naar een beleids-/adviesrol.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Utrecht

Startdatum: zsm

Duur: 30-09-2018

Optie op verlenging: ja

Inzet: 32 tot 36 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 30-05-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: Vrijdag 8 juni 2018 tussen 11.00 en 13.00 uur


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.