Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur

Regio Noord-Holland
Overheden
€ 110 tot € 125
24 uur
01 februari 2016
6 maanden
29 januari 2016

Functie omschrijving

Gezocht: Senior Financieel adviseur/analyst op strategisch niveau voor een gemeente. Vereisten: aantoonbare ervaringen als adviseur of analyst binnen de publieke sector. Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. De afdeling Verkeer & Openbare Ruimte draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Verkeer en Openbare Ruimte heeft onder meer als ontwikkelopgave: o Integrale stedelijke programmering en kaderstelling o Gemeentebrede invoering van assetmanagement o Het optimaal gebruik van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.