Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur

Provincie Zuid-Holland
Overheden
€ 65 tot € 80
40 uur
21 maart 2016
5 maanden
09 maart 2016

Functie omschrijving

De afdeling Financiële en Juridische Zaken levert professionele ondersteuning aan het bestuur, management en medewerkers van de provincie Zuid-Holland op het gebied van financiën en juridische zaken. De afdeling bestaat uit de bureaus Strategische bedrijfsvoering, Kaderstelling en controle, Juridisch en financieel advies en Financiële administratie.

Er zijn twee bureaus Juridisch en Financieel Advies, die het management en medewerkers van in totaal drie directies op financieel en juridisch gebied ondersteunen. Medewerkers van de bureaus denken, binnen de gestelde kaders, creatief mee om de realisatie van doelen en prestaties van het primaire proces mogelijk te maken. De bureaus combineren het geven van adviezen met het bewaken van de financiële en juridische kaders.

De bureaus zijn verantwoordelijk voor het accountmanagement ten behoeve van het primaire proces. De inbreng van het primaire proces voor de diverse planning en control producten wordt georganiseerd en tevens van advies voorzien. De bureaus adviseren op tactisch niveau over de begrotingsuitvoering. Informatie uit systemen wordt geanalyseerd zowel ten aanzien van de inhoud als de procesgang.


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.