Interim opdracht: Manager finance & control gezocht

Manager finance & control

Flevoland (20122726)
Overheden
Open
24 uur
09 juli 2018
6 maanden
14 juni 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122726 Tijdelijke inhuur

                

Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Regisseur Planning & Control.


Omschrijving Opdrachtgever:

De gemeente is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente in flevoland uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema van de gemeente voert dan ook verder dan de fysieke ruimte. Ook in de organisatie van de gemeente in flevoland: daar worden talenten benut! Bij de gemeente werken we vanuit een gemeenschappelijke visie volgens de 4 V´s: Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding en Vernieuwingskracht. De gemeente is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.


Het Team:                                           

Team Financiën, Planning & Control (FPC)  is onderdeel van het vakgebied Bedrijfsvoering. Binnen het team FPC zijn de clusters financiële administratie en control actief. Binnen het cluster control zijn vijf financieel adviseurs werkzaam ter ondersteuning van de teams. Verder is in het cluster control  het financieel beleid en de coördinatie van de planning & control gepositioneerd.


Omschrijving Opdracht:

Je coördineert de totstandkoming van alle Planning & Control-documenten (Kadernota, Begroting, Jaarstukken, voortgangsrapportages). Het stroomlijnen van deze processen vindt plaats door middel van het softwarepakket LIAS. Je ontwikkelt samen met de andere collega’s financieel beleid voor de gemeente Dronten. Verder bereken je de algemene uitkering van het gemeentefonds aan de hand van de circulaires. Deze functie vraagt naast vakbekwaamheden ook om een aantal andere vaardigheden: bestuurssensitiviteit, coöperatief gedrag, stressbestendigheid en verder ben je kritisch op je eigen handelen.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Flevoland

Startdatum:  09-07-2018

Duur: 09-10-2018

Optie op verlenging:  2 x 3 maanden

Inzet: 24 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 19-06-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: 28-06-2018 in de middag


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.