Interim opdracht: Manager finance & control gezocht

Manager finance & control

Beverwijk
Zorg & welzijn
€ 70 tot € 80
40 uur
29 augustus 2017
Onbepaald
11 september 2017

Functie omschrijving

De essentie van de werkzaamheden van het Hoofd Planning & Control & Zorgcontractering is het verder doorontwikkelen van het bestaande Management Control Systeem door het aansturen van de business control functie. In het Management Control Systeem speelt de Planning & Control Cyclus een belangrijke rol Vanuit deze P&C cyclus ontstaan informatiebehoeften die ingevuld worden met financiële stuurinformatie en procesindicatoren. Het Hoofd P&C&Z analyseert de beschikbare maandelijkse stuurinformatie t.b.v. het OE-management, in het kader van de afgesproken doelstellingen voor de OE. Tevens geeft het Hoofd P&C&Z aan de RVB een toelichting op en advies over de financiële consequenties van de maandcijfers. Daarnaast levert het Hoofd P&C&Z een actieve bijdrage aan het doorontwikkelen van de beschikbare stuurinformatie, naast het verifiëren van de betrouwbaarheid van de managementinformatie door het actief aanbrengen van verbandscontroles.

Tevens is het Hoofd P&C&Z de trekker van de projectgroep die zich bezighoudt met de jaarlijkse zorgcontractering. Hij doet de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, als hoofd van een werkgroep, en bewaakt op een projectmatige wijze het tijdspad, de propositie (doel), de contracten, en de prijslijsten, waarbij hij in de werkgroep wordt ondersteund vanuit P&C.


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.