Interim opdracht: Operational auditor gezocht

Operational auditor - Manager Internal Audit

Hoofddorp (20122376)
Overheden
Open
16 uur
23 april 2018
Onbepaald
12 april 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122376 Tijdelijke inhuur


Voor Gemeente Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een Interne Auditor VIC (advies, ontwikkeling van producten en uitvoerende werkzaamheden tbv ontwikkeling interne audit)


Omschrijving Opdracht:

De gemeente Haarlemmermeer werkt sinds 2016 aan de verbetering van de sturing en beheersing om duurzaam in control te komen. Met dat doel versterken we de VIC-functie met de ambitie door te ontwikkelen naar een auditfunctie in 2020.


Schets VIC:

In de gemeente Haarlemmermeer worden Verbijzonderde Interne Controles (VIC) uitgevoerd door zo’n twaalf medewerkers in verschillende clusters. Dit resulteert ook in verschillende wijzen van het uitvoeren en vastleggen van de controlewerkzaamheden. Het cluster Corporate Control voert de regie (functioneel verantwoordelijk) op de uitvoering en kwaliteit van de VIC.  We zoeken een deskundig iemand met sterke verbindende en communicatie vaardigheden, die ons kan adviseren op het gebied van de versterking van onze interne auditfunctie. Daarbij ondersteun en begeleid je ook de medewerkers bij de uitvoering van hun onderzoeken. Je werkt zelfstandig aan verschillende standaardproducten voor de uitvoering van de audits. We vragen je ook een bijdrage te leveren aan de beoordeling en verbetering van de methode van onderzoek per VIC. In 2017 is gestart met een opleidingsprogramma en een kennisgroep voor VIC-ers en is ingezet op een standaard managementrapportage per op te leveren VIC met vaste onderdelen. Het is nu tijd om volgende stappen te zetten in het verder standaardiseren van onze werkwijze en de vastlegging hiervan in vaste templates.


Vastlegging kennis en kunde VIC-er:

Goede templates leiden niet automatisch tot correcte VIC-resultaten. Voor het gebruik van de templates moeten de gebruikers minimale vakinhoudelijk kennis, competenties etc beschikken. Onderdeel van de opdracht is om te formuleren aan welke eisen de VIC-medewerkers moeten (gaan) voldoen om templates succesvol te vullen en aan welke eisen ze moeten voldoen om ze toe te passen en welke eisen om de bevindingen en conclusies te vertalen naar aanbevelingen. Wat zijn de competenties en vakinhoudelijke eisen die aan de medewerkers gesteld moeten worden om succesvol invulling te geven aan het gebruiken van de formats. Dit geldt ook voor de voorbereidende werkzaamheden.


Toelichting op rooster:

We huren bij voorkeur iemand in voor 2 dagen in de week. Dit kan op basis van onderlinge afspraken alternatief worden ingevuld. De verwachting is dat het aantal uren na het zomerreces 2018 zal toenemen. We maken daar nadere afspraken over, afhankelijk van de vorderingen die worden gemaakt en de beschikbaarheid van de adviseur.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Hoofddorp

Startdatum: zsm

Duur: 31-12-2018

Optie op verlenging: 2 x 6 maanden

Inzet: 16 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 12-04-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: 16-04-2018 tussen 09:30 en 12:30 uur


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.