Nieuws

24Financials: Op zoek naar een interim financial?

30 jan 2019 | 24Financials.nl is het online platform voor intermediairs én opdrachtgevers die op zoek zijn naar een tijdelijke kracht binnen Finance & Control. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van 24Financials.nl? Welke groep maakt het meest gebruik van het platform? Corporate recruiters, intermediairs of financieel eindverantwoordelijken? Om de recente ontwikkelingen overzichtelijk weer te geven hebben wij een factsheet ontwikkeld.

Verder lezen...

Weinig nieuwe technologie in vacatures

30 januari 2019 | Uit analyse van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) blijkt dat in vacatures vrijwel nooit naar nieuwe technologische vaardigheden gevraagd wordt. Onder ‘nieuw’ verstaan we technologieën zoals data-analyse, robotics, data mining, process mining, data visualisatie of machine learning.
Verder lezen...

Nieuwe PE-regeling

23 januari 2019 | De NBA gaat haar nieuwe PE-regeling gefaseerd toepassen met als doel in 2021 deze verplichting voor iedereen te laten gelden. Wat ontbreekt in het huidige systeem is dat er niet gekeken wordt naar de achtergrond van de punten, wat heeft iemand geleerd, maar slechts naar de input, d.w.z. het juiste aantal.
Verder lezen...

Uurtarief freelancers financiële sector stijgt

15 februari 2019 | In 2018 is het uurtarief van zzp’ers flink gestegen, en dan met name dat van zelfstandigen uit de financiële en administratieve sector. Hoewel de gemiddelde tarieven die gemeld worden door de diverse platforms voor freelancers nogal uiteen lopen laat één en ander zeker zien dat ook freelancers nu profiteren van de aantrekkende economie. 
Verder lezen...

De veranderende rol voor de Business Controller

09 januari 2019 | Veel bedrijven gaan ‘Agile’ werken, onder andere om snelheid en flexibiliteit te kunnen leveren. Complexe projecten worden in stukjes (iteraties) gehakt en per afgeronde iteratie wordt een concreet resultaat gepresenteerd.

Verder lezen...

Nieuwe wet zzp’ers op z’n vroegst in 2021

03  jan 2018 | De wet DBA bracht onrust en onzekerheid in plaats van de beoogde duidelijkheid over schijnzelfstandigheid, en waar in eerste instantie de handhaving van de wet uitgesteld was naar januari 2020, is dat nu op z’n vroegst januari 2021.

Verder lezen...

Zelfstandigen zijn gelukkig

04 juli 2018 | In tegenstelling tot sommige negatieve verhalen die je regelmatig hoort over zelfstandigen, immers onzekerheid over bijna alles, blijkt uit recent onderzoek het tegendeel; zelfstandigen zijn veel gelukkiger dan werknemers in loondienst omdat ze minder stress ervaren.
Verder lezen...

Uurtarieven van ZZP’ers (nog) niet transparant

26 juni 2018 | Met betrekking tot de gevraagde en betaalde uurtarieven van ZZP’ers in Nederland is weinig tot niets bekend. In de ene regio is het uurtarief hoger dan in de andere en wanneer een opdracht voor langere tijd is, wordt er regelmatig een lager uurtarief betaald.

Verder lezen...

Zzp’ers en de arbeidsongeschiktheidsverzekering

8 mei 2018 | Ruim de helft van de zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bewust de keuze gemaakt deze verzekering niet af te sluiten. Niet, omdat ze denken dat er een einde komt aan hun zzp-schap maar vaak om andere redenen; hierbij kun je denken aan de hoogte van de premie, het achter de hand hebben van een spaarpotje of het inkomen van een partner.

Verder lezen...

Hoe zit het met de uurtarieven van de zzp'er?

02 mei 2018 | De hoogte van het uurtarief houdt de gemiddelde Finance professional flink bezig. Daarom is er recent veel gepubliceerd omtrent de hoogte van de zzp-tarieven. Terwijl het ene onderzoek uitwijst dat de tarieven ondanks de aantrekkende economie niet of nauwelijks stijgen, geven de resultaten van een andere enquête juist het tegenovergestelde weer.
Verder lezen...

Salariskloof mannen en vrouwen bij financials daalt

25 april 2018 | Mondiaal is de salariskloof tussen mannen en vrouwen bij financials dit jaar afgenomen tot een verschil van 10%. Om vrouwelijk talent aan een organisatie te verbinden, diversiteit is immers essentieel voor elke organisatie, is een goed en rechtvaardig beloningsbeleid een belangrijk middel. Met name in topposities is op dit gebied nog veel ruimte voor verbetering.
Verder lezen...

Invloed van robotisering binnen accountancy

18 april 2018 | Afgelopen tijd is er genoeg onderzocht en geschreven over automatisering en robots die het werk over gaan nemen. Hoe zit dit binnen de accountancy? Kan de financieel professional achterover leunen? Of zal deze zich toch moeten aanpassen om future-proof te worden?

Verder lezen...

Wet DBA voorlopig nog niet vervangen

29 maart 2018 | Wetgeving en rechtspraak bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers terughoudend zijn met de inhuur van zzp’ers omdat er onduidelijkheid is over de praktische invulling van één en ander. Deze onduidelijkheid ontstaat deels doordat gehanteerde wettelijke begrippen zoals gezagsverhouding en vervangbaarheid niet voldoende aansluiten bij de praktijk.

Verder lezen...

Werk-privébalans zzp’er in orde?

26 maart 2018 | Zzp’er zijn zou zo op het eerste gezicht garant moeten staan voor een perfecte werk-privébalans, je kunt immers je eigen tijd indelen? Toch blijkt uit onderzoek dat het tegendeel waar is; juist ondernemers ervaren spanning tussen werk en thuis. Het verstoord raken van de werk-privébalans lijkt vooral te ontstaan door last-minute opdrachten, klantverwachtingen die als onrealistisch worden ervaren en het gevoel dat een klant altijd tevreden gesteld moet worden.

Verder lezen...

Onderzoek onder zzp'ers, waar haal jij je opdrachten vandaan?

5 maart 2018 - In de maanden januari en februari 2018 hebben wij Interim Financials van ons online portal gevraagd hoe ze aan hun opdrachten komen. Uit de vele reacties hebben wij kunnen concluderen dat er het meest gebruik wordt gemaakt van contacten binnen het eigen netwerk en online portals.

Verder lezen...

Business controller door op de voorgrond te treden

21-februari 2018 In tegenstelling tot het verleden zijn het tegenwoordig vooral de niet-financiële indicatoren die invloed hebben op de controlling business. Als controller kun je niet anders dan breder kijken dan alleen het financiële en moet je je afvragen of je jezelf in die rol ziet en daar geschikt voor bent.

Verder lezen...

Factsheet 2018: Op zoek naar een interim opdracht?

9 juni 2018 | 24Financials.nl is het platform voor online bemiddeling van interim functies binnen Finance & Control. Interim Financials komen via ons online platform direct in contact met financieel eindverantwoordelijken, corporate recruiters en/ of intermediairs. Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van 24Financials.nl? Graag geven wij meer informatie over de gebruikers van ons platform. Zijn financieel eindverantwoordelijken of juist corporate recruiters of intermediairs actief op ons platform? Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen hebben wij een factsheet ontwikkeld.

Verder lezen...