Nieuws

Freelance financials positief over nabije toekomst

Wij stelden de bij ons platform aangesloten freelance financials enkele korte vragen omtrent hun kijk op hun deel van de arbeidsmarkt, hun kansen en perspectieven.  De daarop binnengekomen reacties zijn verrassend positief en vertellen ons dat deze groep professionals actief omgaan met hun zelfstandig ondernemerschap.

Verder lezen...

Wanneer is een CFO in control?

Welke elementen spelen een rol bij het in control zijn van een CFO? In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat wanneer een organisatie in staat is om de primaire bedrijfsprocessen beheerst te laten verlopen; dat wil zeggen dat er kaders of normen zijn waarbinnen de uitkomsten van processen horen te vallen. Dit wordt dan actief uitgevoerd en vastgesteld.

Verder lezen...

De financiële functies van de toekomst

Onderzoek wijst uit dat ondanks de opkomst van kunstmatige intelligentie en robotica het aantal functies voor financials de komende jaren eerder zal toe- dan afnemen. Wel zal er een verschuiving in de functies komen, werknemers moeten nieuwe vaardigheden ontwikkelen en diverse nieuwe systemen leren beheersen. 
Verder lezen...

Zzp’ers ook gebaat bij juiste onboarding

01 oktober 2019 | Freelancers houden van zelfstandigheid maar hebben ook behoefte aan hulp en ondersteuning. Een inwerktraject bij een nieuwe opdrachtgever wordt dan ook als zeer belangrijk ervaren evenals tijd en aandacht voor het individu. Een realistisch beeld scheppen van de baan en het bespreken van de wederzijdse verwachtingen is erg belangrijk, zeker in deze krappe arbeidsmarkt.

Verder lezen...

Inkomens vast en zzp

29 augustus 2019  | Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het gemiddeld persoonlijk inkomen; voor 24Financials.nl interessant om te constateren of het werk van een zelfstandige evenveel, meer of minder oplevert dan dat van een werknemer. In voorgaande jaren was er nauwelijks verschil tussen de inkomens van werknemers en zzp’ers met inkomen uit eigen arbeid, behalve tijdens de crisisjaren toen het aantal opdrachten voor zzp’ers achterbleef.
Verder lezen...

Digitale transformatie vraagt om andere skills

18 juli 2019 | Uit resultaten van de FinTech Barometer 2019 komt naar voren dat ruim driekwart van het financieel management verwacht dat er financiële banen gaan verdwijnen door de verdergaande digitalisering. Of dat de functie op zich nog wel bestaat, bijvoorbeeld de rol van de CFO, maar dat deze een compleet andere vorm heeft gekregen.
Verder lezen...

Principeakkoord: zzp'ers moeten zich verplicht gaan verzekeren

3 juli 2019 | In de toekomst moeten zelfstandigen zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, tenminste, wanneer het principeakkoord doorgang vindt.  Zzp’ers zouden een oneerlijke concurrentiestrijd voeren met werknemers omdat werkgevers geen premies af hoeven te dragen voor freelancers wat ervoor zorgt dat ze goedkoper zijn. Een andere reden is ook het idee dat een grote groep onverzekerden een risico zou kunnen vormen voor de samenleving in het algemeen.

Verder lezen...

Interim Financial nodig? Bekijk de feiten van ons online matching-platform

03 juli 2019 | 24Financials.nl is het online platform voor opdrachtgevers én intermediairs die op zoek zijn naar tijdelijke invulling binnen Finance & Control. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Lees en kijk dan verder.

 

Verder lezen...

Tijdelijke personeelsvraag | 24Financials.nl

24 juni 2019 | Kies je bij een tijdelijke personeelsvraag als oplossing voor inhuur van een externe of neem je iemand voor die periode in dienst? Lees hieronder de grote voordelen van het werken met zzp’ers!

Verder lezen...

Redenen voor inhuur externen

10 mei 2019 | Tijdelijke behoefte aan specialistische kennis is een belangrijke aanleiding om te kiezen voor inhuur van externen in plaats van het in dienst nemen van medewerkers. Uiteraard is vervanging bij ziekte een belangrijke tweede reden evenals het opvangen van pieken in de hoeveelheid werk.

Verder lezen...

4 vuistregels voor inhuur externen | 24financials.nl

1 mei 2019 | Regels om de kennis en kunde van specialisten optimaal te benutten en toch ook de inhuurkosten in eigen hand te houden.
Verder lezen...

Accountant vs. Business Controller

25 april 2019 | In tegenstelling tot jaren geleden waarin de accountant altijd terugkeek, is de tegenwoordige accountant bezig met de toekomst; hij gebruikt moderne tools om voorspellingen en analyses te doen. Hij staat naast de klant, is een adviseur geworden en op dat niveau gelijk aan de Business Controller.
Verder lezen...

Grote behoefte aan freelancers, welk platform voorziet hierin het best?

16 april 2019 | In de zakelijke dienstverlening is het nog steeds goed vertoeven voor zzp’ers; de vraag naar specialistische freelancers zoals financials is onverminderd hoog. Wellicht bent u als  opdrachtgever of intermediair ook regelmatig op zoek naar een freelancer en vraagt u zich af waar u deze zoektocht het best kunt gaan starten. 

Verder lezen...

Weinig nieuwe technologie in vacatures

30 januari 2019 | Uit analyse van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) blijkt dat in vacatures vrijwel nooit naar nieuwe technologische vaardigheden gevraagd wordt. Onder ‘nieuw’ verstaan we technologieën zoals data-analyse, robotics, data mining, process mining, data visualisatie of machine learning.
Verder lezen...

Nieuwe PE-regeling

23 januari 2019 | De NBA gaat haar nieuwe PE-regeling gefaseerd toepassen met als doel in 2021 deze verplichting voor iedereen te laten gelden. Wat ontbreekt in het huidige systeem is dat er niet gekeken wordt naar de achtergrond van de punten, wat heeft iemand geleerd, maar slechts naar de input, d.w.z. het juiste aantal.
Verder lezen...

Uurtarief freelancers financiële sector stijgt

15 februari 2019 | In 2018 is het uurtarief van zzp’ers flink gestegen, en dan met name dat van zelfstandigen uit de financiële en administratieve sector. Hoewel de gemiddelde tarieven die gemeld worden door de diverse platforms voor freelancers nogal uiteen lopen laat één en ander zeker zien dat ook freelancers nu profiteren van de aantrekkende economie. 
Verder lezen...

De veranderende rol voor de Business Controller

09 januari 2019 | Veel bedrijven gaan ‘Agile’ werken, onder andere om snelheid en flexibiliteit te kunnen leveren. Complexe projecten worden in stukjes (iteraties) gehakt en per afgeronde iteratie wordt een concreet resultaat gepresenteerd.

Verder lezen...

Nieuwe wet zzp’ers op z’n vroegst in 2021

03  jan 2019 | De wet DBA bracht onrust en onzekerheid in plaats van de beoogde duidelijkheid over schijnzelfstandigheid, en waar in eerste instantie de handhaving van de wet uitgesteld was naar januari 2020, is dat nu op z’n vroegst januari 2021.

Verder lezen...