Wanneer is een CFO in control?

Wanneer is een CFO in control?

Welke elementen spelen een rol bij het in control zijn van een CFO? In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat wanneer een organisatie in staat is om de primaire bedrijfsprocessen beheerst te laten verlopen; dat wil zeggen dat er kaders of normen zijn waarbinnen de uitkomsten van processen horen te vallen. Dit wordt dan actief uitgevoerd en vastgesteld.Een andere omschrijving is deze; een organisatie is in control wanneer de interne en externe onzekerheden in kaart gebracht zijn en er maatregelen bestaan om de doelstellingen niet in gevaar te brengen. Samengevat: het gaat om de beheersing van risico’s en voorspelbaarheid van de resultaten.

6 onderdelen spelen een rol bij het in control zijn, te weten:

1. Realiseren van doelstellingen.
2. Sturing.
3. Effectieve en efficiënte processen.
4. Gedragsbeïnvloeding.
5. Maatregelen.
6. Beheersen van risico’s en onzekerheden. In control zijn zou kunnen conflicteren met in business zijn; de CFO moet zowel rekening houden met interne als externe belangen, denken aan de korte en de lange termijn en het belang van al zijn stakeholders in het oog houden.


Bron: Executivefinance.nl

Interessant? Deel dit bericht met je volgers