Assistent accountant | Assistent accountant

Persoonlijke gegevens

Ryan is een jonge, enthousiaste assistent accountant.

01 augustus 2020
€ 31-55 per uur
24-40 uren per week
Assistent accountant Assistent accountant Gevorderd assistent accountant

Kennis & Vaardigheden

Exact Excel Visio
Accountancy
AO/IB specialisme Consolidatie Financial audit Governance Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Treasury
Dutch GAAP
Nederlands Engels

Relevante werkervaring

Assistent Audit

Baker Tilly Berk in Den Haag
september 2015 tot juli 2018

Taken en verantwoordelijkheden

Volledige controle jaarrekening:

 • Controle op juiste waardering en op de toepassing van de juiste grondslagen vaste activa
 • Controle op juistheid afschrijvingen
 • Controle op juiste waardering voorraden en beoordeling van voorziening voor incourantheid
 • Controle op juistheid debiteurensaldo met daarbij beoordeling van inbaarheid vorderingen
 • Controle op juistheid liquide middelen door aansluiting met achterliggende brondocumentatie en controle op waardering van vreemde valuta
 • Controle op juiste waardering van onderhanden projecten met daarbij beoordeling van het genomen resultaat
 • Controle op volledigheid van de langlopende schulden met daarbij controle op juistheid van de rentelasten en de aflossingen
 • Controle op volledigheid van de kortlopende schulden met daarbij controle op de juistheid van de kosten door middel van verschillende detailcontroles
 • Controle op volledigheid van de omzet

 

Controle van de AO/IB van een organisatie:

 • Beschrijven van de opzet van processen binnen een organisatie
 • Testen van het bestaan en de werking van beheersingsmaatregelen, zoals beschreven in de AO/IB, die gekoppeld zijn aan relevante processen

 

Subsidiecontroles:

 • Controle op naleving van de voorschriften vanuit wet- en regelgeving, de subsidiebeschikking en eventuele andere documenten
 • Controle van de subsidieverantwoording, hierbij gecontroleerd of de verantwoordde kosten subsidiabel zijn en of deze in de juiste periode vallen
 • Dossiervorming volgens controleprotecol

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.