Business controller | Projectcontroller

Persoonlijke gegevens

Ervaren Finance professional met ruim aantal jaren ervaring in business- en project control in projectontwikkeling en bouwprojecten. Tevens ervaring als Financieel Directeur en ook zin in een meer financieel gerichte opdracht. Vanuit mijn achtergrond als RA kan ik de risico's goed inschatten. Tevens maak ik heldere afspraken die goed vastgelegd en tijdig nagekomen worden.

04 november 2019
€ 71-85 per uur
16-40 uren per week
Business controller Projectcontroller Financieel directeur/CFO

Kennis & Vaardigheden

Excel
Accountancy Bouw & vastgoed
Budgettering Business control Business planning Consolidatie Forecasting Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Planning & control Project control Riskmanagement
Dutch GAAP IFRS
Nederlands Engels Duits

Relevante werkervaring

Projectontwikkelaar

Helder Projectontwikkeling BV in Breda
april 2016 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Ik heb als zelfstandig projectontwikkelaar voor eigen rekening en risico verschillende woningbouw projecten ontwikkeld (zie www/hlpo.nl ) en ik verwacht voor de komende jaren een lager activiteitenniveau. Derhalve wil ik mijn focus verbreden. Als ontwikkelaar koop ik grond, regel de bestemmingswijziging, ontwerp in samenspraak met de architect de woningen, verkoop via de makelaar de woning, lever de grond aan de koper en de bouw besteed ik uit aan een aannemer.

Als ontwikkelaar acquireer ik posities waarbij ik de risico's in kaart breng (riskmanagement) en stel ik een voorcalculatie op van het project (budgettering). Gedurende het project neem ik beslissingen, stuur bij op de voortgang en ga ik verplichtingen aan die ik bewaak en verwerk in de prognose per einde werk (projectmanamgement en forecasting). 

De winstverwachtingen en de liquiditeitstromen van de projecten en BV's komen samen in een totaaloverzicht van waaruit ik bijsturingsacties kan ondernemen (businesscontrol en businessplanning). Via diverse Excel sheets vindt automatisch de consolidatie plaats alsmede het bijwerken van de diverse jaarrekeningen (consolidatie en jaarrekeningwerk).

Tevens voer ik vergelijkbare werkzaamheden uit voor de resterende 10 projectonwikkeling vofjes waarbij het doel van de gezamenlijke vennoten is om de resterende projecten en posities in de projectontwikkelingsportefeuille uit te ontwikkelen, ofwel het managen van de risico's en het project, onderhandelen, strategie bepalen, vastleggen, bespreken met belanghebbenden. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.