Business controller | Projectcontroller

Persoonlijke gegevens

Opdrachten waar ik goed tot mijn recht kom zijn opdrachten waarbij ik in samenwerking met mensen deels verantwoordelijk ben voor het ontwikkelen en neerzetten van kaders, maar waarbij ik daarnaast ook hands-on kan bijdragen bij uitvoerende, reguliere activiteiten.

Niet als adviseur, maar als tijdelijke medewerker binnen een organisatie. Denken en doen is vanuit mijn brede finance rol de rode draad in mijn verrichte opdrachten. Ik ben communicatief vaardig en in staat om met verschillende mensen in organisaties te overleggen of als klankbord te fungeren.

Ik heb opdrachten verricht bij kleinere en grotere organisaties en daarbij goed kunnen schakelen tussen de verschillende belangen die spelen bij DGA’s, directeuren en managers.

Vanuit de inhoud spreken opdrachten gericht op proces- en risicobeheersing en financieel beheer mij sterk aan. Ik heb recente ervaring op het gebied van implementaties van (ERP) systemen, het opzetten en implementeren van ao/ic, internal audit en risicobeheersing. Veelal geïnitieerd vanuit een transitie c.q. vereiste professionalisering van de organisatie. Ik ben Certified Rules professional voor de software van Mavim.

Vorig jaar heb ik een implementatie afgerond bij de toezichthouder goede doelen ten aanzien van een workflow systeem en Exact in combinatie met een online dashboard. Daarnaast ook verantwoordelijk geweest voor de opzet, implementatie en het uitvoering geven aan procesbeheersing, internal audit en finance.

Recent heb ik een opdracht afgerond bij een softwarebedrijf, waarbij ik met name de implementatie Exact Synergy /Globe heb begeleid als vertegenwoordiger in het project vanuit de afdeling financiën. Verder het proces van de jaarrekeningen gecoördineerd, aanspreekpunt richting accountant geweest. Ten slotte ad hoc ondersteuning in het kader van de recente overname en het verbeteren van bedrijfsbrede processen naar aanleiding van de implementatie.

01 juli 2019
€ 56-70 per uur
32-40 uren per week
Business controller Projectcontroller Financial controller

Kennis & Vaardigheden

Exact Exact Globe Excel
Bouw & vastgoed ICT Overige non-profit Volkshuisvesting Zakelijke dienstverlening
AO/IB specialisme Budgettering Business control Consolidatie ERP-implementatie Financial analysis Financial audit Financial control Forecasting Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Operational audit Planning & control Project control Riskmanagement
Nog niet ingevuld
Nederlands Engels Duits

Relevante werkervaring

Interim senior controller

ICT bedrijf in Zwolle
september 2018 tot maart 2019

Taken en verantwoordelijkheden

  • Implementatie Exact Synergy en Exact Globe
  • Linking pin tussen afdeling functioneel beheer en financiële zaken ten aanzien van de implementatie
  • Opstellen van test protocollen en uitvoeren testen, met name gericht op projecten en urenregistratie
  • Inrichting en beschrijving processen
  • Voorstellen procesverbeteringen en implementatie daarvan in systemen en organisatie
  • Nazorgfase implementatie Exact Synergy en Exact Globe
  • Ondersteunen medewerkers in werken met nieuwe systemen en processen
  • Optimaliseren van processen en procedures met name gericht op afdelingen sales, bedrijfsbureau en financiële zaken
  • Aanspreekpunt accountant jaarrekening, voorbereiding concept jaarrekening holding en werkmaatschappijen en daarbij uitvoering geven aan werkprogramma’s / dossiervorming

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.