Business controller | Financial controller

Persoonlijke gegevens

Gedreven interim financieel professional met meerdere jaren (leidinggevende) ervaring, met name in de not for profit sector. Dit betreft de laatste 10 jaar gemeenten, provincie en onderwijsinstellingen / kenniscentra.
De opleidingsachtergrond is een afgeronde postdoctorale opleiding voor Registeraccountant en Registercontroller (executive master in finance en control).

Belangrijke speerpunten van mij zijn: klantgerichtheid, samenwerken, betrouwbaarheid, creativiteit en een grote mate van bestuurlijke/politieke sensitiviteit. Voor mij bestaat een organisatie uit mensen: medewerkers die op een effectieve en efficiënte wijze met elkaar samenwerken voor het optimaal inzetten van financiële middelen. Mensen meenemen in dit proces, ook bij weerstand, zodat de organisatie in beweging komt en mee gaat doen.
Oftewel: “Samen naar een oplossing werken”!

01 juli 2021
€ 86-100 per uur
20-36 uren per week
Business controller Financial controller Manager finance & control

Kennis & Vaardigheden

Exact Exact Globe Exact Windows Excel Hyperion Oracle SAP SAP Fico
Onderwijs Overheden Overige non-profit
Budgettering Business control Financial control Governance Managementadvies Planning & control
IFRS
Nederlands Engels

Relevante werkervaring

Interim - adviseur verbonden partijen/projectcontroller Nieuwbouw provincie Gelderland/coördinator gemeenschappelijke regelingen

Provincie Gelderland in Arnhem
november 2012 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

  • Advisering financiën en control voor de opzet van de 7 Gelderse omgevingsdiensten, bewaking begroting, periodieke rapportages etc. (gestart per 1 april 2013) en overige verbonden partijen provincie Gelderland 
  • Periodieke advisering naar Gedeputeerden in hun rol als bestuurslid (algemeen en dagelijks bestuurslid) voor alle gemeenschappelijke regelingen (waaronder de 7 Gelderse omgevingsdiensten, Park Lingezegen, Project Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard) 
  • Financiële advisering DBFMO-traject nieuwbouw en renovatie van het provinciehuis 
  • Advisering financiën en control diverse programma's (o.a. bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid, vergunningverlening en handhaving) 
  • Schrijven van politieke adviezen die (financieel) gerelateerd zijn aan de verbonden partijen 
  • Coördinatie alle P&C-documenten gemeenschappelijke regelingen

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.