Manager finance & control | Business controller

Persoonlijke gegevens

Ik ben een enthousiaste en betrokken financial met kennis van bedrijfskunde en ruime ervaring als leidinggevende en manager, inhoudelijk sterk en een gezonde dosis humor. Naast de zakelijke kant heb ik zeker ook soft skills. Door mijn opgebouwde carrièrelijn en mijn open communicatie heb ik snel kennis van de dagelijkse praktijk op de werkvloer, daardoor kan ik goed de verbinding leggen tussen werkvloer, andere afdelingen en het management en/of de directie. Ik denk in oplossingen en ik ga complexe zaken niet uit de weg. Mijn hart ligt bij organisaties in de non profit en not for profit. Aan deze organisaties lever ik graag een bijdrage om een goede balans te creëren tussen o.a. persoon, cultuur en systeem. Ervaring heb ik met organisaties die in verandering en ontwikkeling zijn. Daarnaast heb ik ervaring in het aansturen van teams met een grote span of control. Mijn kennis en kunde liggen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle, inrichten van administraties, verbeteren bedrijfsprocessen, opstellen rapportages, begroting en jaarrekening (o.a.: BBV). Daarnaast heb ik specialistische kennis van provinciale en gemeentelijke (project) subsidies (aanvragen en verantwoorden), rapportages CBS (IV3) en Exact Globe.

01 september 2020
€ 71-85 per uur
28-40 uren per week
Manager finance & control Business controller Finance manager

Kennis & Vaardigheden

Cognos Exact Exact Globe Excel Unit 4
Onderwijs Overheden Overige non-profit Semi-overheid Zorg & welzijn
Budgettering Business control Consolidatie Financial control Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Planning & control
Nog niet ingevuld
Nederlands

Relevante werkervaring

Concern Controller a.i.

Stark, Leerwerkbedrijf in Hoogeveen
mei 2019 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Stark, Leerwerkbedrijf, Werkvoorzieningsschap van drie gemeenten: Hoogeveen, DeWolden en Midden-Drenthe, 800 medewerkers. Stark is ontstaan uit de splitsing van het voormalige Alescon.

 • Verantwoordelijk voor het professionaliseren van de financiële administratie.
 • Advisering vertaling van de strategie van de organisatie naar het financiële beleid, de planning & control cyclus en de administratieve processen.
 • Verantwoordelijk voor (en opstellen van) de jaarlijkse (meerjaren) begroting en de jaarrekening. 
 • Afstemming begroting met de directeur en het bestuur van de deelnemende gemeenten.
 • Financieel adviseur, sparringpartner voor directeur, MT en collega’s in de organisatie (MT-lid).
 • Advisering en coördinatie bij verzameling en analyse van financiële gegevens, opstellen informatie in de vorm van interne en externe rapportages, waaronder onder andere de rapportages voor het CBS (IV3).
 • Verantwoordelijk liquiditeit & treasury.
 • Opstellen en beoordelen businesscases.
 • Verantwoordelijk voor en het opstellen van afdelingsjaarplan 2020.
 • Verantwoordelijk voor de administraties van de deelnemingen, opstellen rapportages.
 • Aanspreekpunt accountant; begeleiding proces interim controle & jaarrekening.
 • Functionele aansturing financiële administratie.
 • Coaching collega’s en medewerkers in doorontwikkeling nieuwe organisatie.

Behaalde resultaten:

 • Upgraden kwartaalrapportage.
 • Inrichting Planning & Control cyclus.
 • Herinrichting van de functies binnen de financiële afdeling.
 • Upgraden liquiditeitsbegroting.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.