Projectcontroller | Risk manager

Persoonlijke gegevens

Sinds 2001 ben ik werkzaam in de financiële sector als (project) controller en heb ervaring opgedaan in de volgende branches: ICT -; Spoor en Infrastructurele Bouw; Bancaire bedrijven en Non Profit Organisaties. Als interim specialist ben in staat om zeer snel in uw organisatie te integreren en weet knelpunten inclusief mitigerende maatregelen te benoemen.

Ik heb mijzelf gespecialiseerd in:
-Risicomanagement, omdat zij een steeds belangrijker aspect wordt in het kader van integrale (project)beheersing. En kan vroegtijdig advies uitbrengen omtrent eventuele knelpunten zodat zij kunnen worden voorkomen door tijdig de juiste mitigerende maatregelen toe te passen.
-Ook kunt u mij inhuren voor de (her-)inrichting van uw systemen zodat de door u beoogde projectresultaten aantoonbaar en succesvol kunnen worden geïmplementeerd. Als business controller kan ik u ook ondersteunen met (her-)inrichting zodat uw begroting en daarbij behorende realisatie voor u transparant worden en u ondersteund wordt met rapportages waarin echte stuurinformatie staat.
Ook heb ik mijn softskills ontwikkeld zodat ik ook in een diplomatieke organisatie goed kan presteren. Afhankelijk van situatie verleg of combineer ik mijn aandacht tussen de rol van de controller en adviseur.

Bovenstaande zijn enige belangrijke zaken waarin ik mijzelf gespecialiseerd heb. Natuurlijk pak ik ook de andere control taken snel op.

11 januari 2017
€ 86-100 per uur
32-40 uren per week
Projectcontroller Risk manager

Kennis & Vaardigheden

Exact Excel Oracle SAP Visio
Bouw & vastgoed Financiële instellingen ICT Logistiek / transport Overheden Overige non-profit Telecommunicatie Zakelijke dienstverlening Zorg & welzijn
Budgettering Business control Consolidatie Financial audit Governance IT audit Planning & control Project control Risk & compliance
IFRS
Nederlands Engels

Relevante werkervaring

Sr. Prject Controller

UWV in Amsterdam
augustus 2011 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Projectenportfolio:
• Programma Uitstekende Dienstverlening;
• Europese Aanbestedingstrajecten en uitrol van o.a.:
• Kantoorautomatisering (betreft de complete Werkplek en het Netwerk) en
• Telefonie, zowel vast als mobiel;
Werkzaamheden:
• Proactieve risico-signalering, welke aanvangt aan begin van een project/programma. Ook tijdens de uitvoering zicht houden op de te realiseren doelstellingen en mijlpalen en het houden van risicosessies. Zo ook het geven van adviezen over mitigerende maatregelen.
• Projectmanagementstructuur inrichten in Oracle Peoplesoft conform PID (PRINCE2), effect hiervan is dat de data ook zonder te bewerken met de projectstructuur overeenkomt.
• Ben ook bekend met Agile, Srcum projectmanagement methodiek.
• Helpen opstellen en beoordelen projectdocumenten (PID’s, voortgangs- en afwijkingsrapportage).

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.